MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Strona główna

Serdecznie zapraszamy do wirtualnej wycieczki po obiektach Targów Lublin S.A.


II etap budowy Centrum Targowo-Wystawienniczego Targów Lublin S.A.

Targi Lublin są liczącym się ośrodkiem wystawienniczym w kraju. Pozycję tę udało się wypracować, pomimo stosunkowo niewielkiej przestrzeni, jaką Spółka posiadała do 2012 roku (na tle pozostałych członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT), posiadających własną powierzchnię wystawienniczą).

Podejmowane przez lata starania o zwiększenie powierzchni wystawienniczej i poprawę jej standardu zaowocowały II etapem budowy Centrum Targowo-Wystawienniczego Targów Lublin S.A.

Od 2004 r. Spółka dysponowała halą o powierzchni wystawienniczej 2800 mkw (oraz 7000 mkw otwartej powierzchni przy ulicy Dworcowej) – aktualnie powierzchnia wystawiennicza Centrum Targowo-Wystawienniczego jest ponad trzy razy większa.

Zakończony projekt polegał na budowie hali wystawienniczej wraz z częścią kasowo-recepcyjną i salami konferencyjnymi, rozbudowie zaplecza administracyjnego oraz przebudowie istniejącego obiektu.

W ramach realizacji II etapu budowy Centrum:
- powstała powierzchnia wystawiennicza w nowym obiekcie: 8 tys. mkw.,
- zmodernizowano powierzchnię wystawową w istniejącej hali: 2,8 tys. mkw.,
- powstały 2 sale konferencyjne na 150 osób każda oraz dostosowano istniejący obiekt do możliwości organizacji konferencji na 1500 osób,
- powstał zewnętrzny plac wystawienniczy: 5 tys. mkw.,
- stworzono ok. 500 miejsc parkingowych.

Elementy te składają się na możliwość organizacji wydarzeń dla 5000 osób (jednorazowo) w nowopowstałym obiekcie.

Dodatkowo teren o powierzchni ponad 7 ha został urządzony i zagospodarowany (nasadzenia drzew i krzewów, aranżacja małej architektury, itp.) w wysokim standardzie przestrzeni publicznej na potrzeby realizacji imprez organizowanych dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny.

Korzyści płynące z realizacji tak dużego projektu nie kończą się na infrastrukturze. Docelowo Targi Lublin wzbogacą zespół o dodatkowych 19 pracowników zaś oferta targowa ma sięgać 34 imprez targowych rocznie (dla porównania rok 2011 to 16 zatrudnionych i 14 imprez targowych).

Nowe możliwości techniczne i organizacyjne pozwolą Spółce walczyć o miejsce w ścisłej czołówce polskich organizatorów targów.

Swój rozwój Targi wiążą ściśle ze strategicznymi planami miasta i regionu. Ich specjalnością stają się imprezy powiązane tematycznie z obszarami lubelskiej specjalizacji przemysłowej, zmierzające do intensyfikacji kontaktów międzynarodowych, szczególnie w obszarze Partnerstwa Wschodniego.

Wartość inwestycji brutto wyniosła: 46 475 983,78 złotych, zaś poziom dofinansowania: 18 805 621,97 złotych, w tym 15 984 778,67 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie III.2 -1 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013).